Tuesday, 12 December 2017

Well-known poem by Willem Kloos

de blâren vallen zacht

De blâren vallen zacht...
Ik kan alleen betreuren,
Dat ik niet eens verwacht,
Wat eens nog kan gebeuren...
De blâren vallen zacht...


the leaves now softly fall

The leaves now softly fall...
And all that I’m regretting
Is that which may befall
No keenness is begetting...
The leaves now softly fall...Saturday, 9 December 2017

'What freedom is" - Wim Brands again

Wat vrijheid is

Wat vrijheid is leerde ik van een oom die in vee handelde.
Na zijn vijftigste kreeg hij een vriendin.

Zij had evenveel verstand van koeien als hij.
Soms namen ze een dag vrij.

Ze noemden dat vakantie.
Ze bezochten dan een veemarkt.


What freedom is

I learnt what freedom is from an uncle who dealt in cattle.
When past fifty he acquired a lady friend.

She knew just as much about cows as he did.
Sometimes they took a day off.

They called that a holiday.
They then visited a cattle market.

Friday, 8 December 2017

'Thirty years' - a Wim Brands poem in English translation

Thirty years

Thirty years since his parents disappeared
and didn’t come back.

This morning when it was windy and he
thought he heard the door creak

he quietly welcomed them; they had
been away long enough now.
'Postcard' - a poem by Wim Brands in English translation


'Nolde' a poem by Wim Brands in English translation


Thursday, 7 December 2017

A Wim Brands zkv


A short poem by Wim Brands

Schelp

Misschien dat je hardhorend wordt en blijna blind
en andere eigenaardigheden ontwikkelt:
soms huppel je, het lijkt op vallen.

Mensen keren zich van je af.
Er is bijna niemand die nog
tegen je praat.

En ergens ligt een schelp
groter dan

een gehoorapparaatShell

Perhaps you get hard of hearing and almost blind
and develop other peculiarities:
skip a bit at times, it looks like falling.

People turn away from you.
There’s hardly anyone still
speaks to you.

And somewhere a shell lies
bigger than

a hearing aid